Servicii :: Legislatie

legi contabile

Prima pagina :: Servicii :: Legislatie :: Legea nr. 420 din 25/10/2004

Legea nr. 420 din 25/10/2004

10-07-2012

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 70 din 13 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (11) si (2) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil."

2. La articolul I punctul 12, alineatele (3) si (4) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare, care raspund, potrivit legii.
(4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte, care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 50.000 euro, raspunderea pentru tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective."

3. La articolul I, dupa punctul 28 se introduce punctul 281 cu urmatorul cuprins:
"281. La articolul 35 punctul 2, litera e) va avea urmatorul cuprins:
e) intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite potrivit legii;

4. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
"Art. II.- Reglementarile contabile emise anterior in temeiul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, aplicabile fiecarei categorii de entitati, sunt in vigoare pana la data de 31 decembrie 2005. Situatiile financiare anuale se intocmesc conform acestor reglementari si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Articolul III va avea urmatorul cuprins:
"Art. III. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu urmatoarele exceptii:
- prevederile art. 2 alin. (11) lit. c) si d), art. 26 alin. (3) si (4), ale art. 263 si 264 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006;
- prevederile art. 251 alin. (3) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

X
VREAU SA TESTEZ APLICATIA
X
* Denumire Client/Firma * Email-ul Dumneavoastra Nr. Dumneavoastra de Telefon Subiectul Mesajul
Trimite mesajul si testeaza aplicatia
Va multumim pentru interesul acordat. Cererea dvs. va fi procesata si veti fi contactat de un membru al echipei noastre in cel mai scurt timp.