Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Afla mai multe

Servicii :: Legislatie

legi contabile

Prima pagina :: Servicii :: Legislatie :: Legea nr. 12 din 9 ianuarie 2003

Legea nr. 12 din 9 ianuarie 2003

10-07-2012
Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 67 din 29 august 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, adoptata în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Camera stabileste normele pentru desfasurarea programului de pregatire a stagiarului în activitatea de audit financiar."

2. La articolul I punctul 8, dupa alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregatire practica prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societati de profil, cu forme legale de încadrare sau fara remuneratie, potrivit normelor elaborate de Camera, pentru care entitatile mentionate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului."

3. La articolul I punctul 9, litera b) a punctului A al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai dupa îndeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b);"

4. La articolul I punctul 10, partea introductiva a articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care îndeplinesc urmatoarele conditii:

5. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce punctul 10.1. cu urmatorul cuprins:
"10.1. La articolul 10, dupa litera B se introduce litera C cu urmatorul cuprins:

«C. Atribuirea calitatii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.»"

6. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atributii, timp de cel mult 4 ani, perioada în care pot obtine calitatea de auditor financiar, în conditiile legii."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA


Bucuresti, 9 ianuarie 2003.
 

X
VREAU SA TESTEZ APLICATIA
X
* Denumire Client/Firma * Email-ul Dumneavoastra Nr. Dumneavoastra de Telefon Subiectul Mesajul

Va informam pe aceasta cale ca datele furnizate de catre dumneavoastra in cadrul acestui formular vo fi folosite doar in scopul de a va contacta pentru oferta solicitata. In acest scop datele completate mai sus nu vor fi transmise catre alte parti si vor fi stocate pe o perioada de 12 luni de catre SC Blue Logic SRL

Trimite mesajul si testeaza aplicatia
Va multumim pentru interesul acordat. Cererea dvs. va fi procesata si veti fi contactat de un membru al echipei noastre in cel mai scurt timp.